Reference

Naši prevodioci mogu se pohvaliti velikim brojem zadovoljnih klijenata, među kojima su i najvažnije institucije u zemlji i uticajne međunarodne organizacije:

 • ministarstva i druga tela Vlade Republike Srbije (ranije SFRJ i SRJ)
 • Delegacija Evropske Komisije u Beogradu
 • Misija OEBS-a u Beogradu
 • Nacionalni demokratski institut (NDI)
 • Švedski helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (SHC)
 • Beogradski fond za političku izuzetnost
 • GTZ – projekti za mlade
 • televizije (RTS, B92, Studio B)
 • ambasade (SAD, Velike Britanije, Francuske)
 • kulturni centri, fakulteti
  (Filološki, Poljoprivredni, Građevinski, Arhitektonski, Elektrotehnički, Defektološki, FEFA)
 • filmski i pozorišni festivali

O tome detaljnije u radnim biografijama prevodilaca....